• આરતી - સ્વામિનારાયણ
 • રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ
 • નવીનજીમૂતસમાનવર્ણમ
 • નિર્વિકલ્પ ઉત્તમ અતિ
 • જયનાદ
 • વિશ્વેશ છો સકલ વિશ્વ તણા વિધાતા
 • જમો થાળ જીવન જાઉં વારી
 • પ્રથમ શ્રીહરિને રે
 • ઓરા આવો શ્યામ સ્નેહી
 • હવે મારા વ્હાલાને નહિ રે વિસારું
 • રે શ્યામ તમે સાચું નાણું
 • વંદું સહજાનંદ રસરૂપ
 • આજ મારે ઓરડે રે
 • અક્ષરના વાસી વાલો
 • પોઢે પ્રભુ સકલ મુનિ કે શ્યામ
 • પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી

આજે જ તમારા મોબાઈલમાં એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો

મંત્રજાપ, મંત્રલેખન, દૈનિક દર્શન, દૈનિક સુવિચાર, સત્સંગ રમતો, નિર્ણય, શ્રી રાધાકૃષ્ણદેવ યુવક મંડળ, આચાર્ય પરંપરા તેમજ બીજું પણ ઘણું બધું એક જ એપ્લિકેશનમાં હોય એવી સંપ્રદાયની એકમાત્ર મોબાઈલ એપ્લિકેશન આજે જ ડાઉનલોડ કરો.

App Store Image Play Store Image